Chào mừng bạn đến với Thành Phố Đà Nẵng

Một thành phố xinh đẹp và năng động

Với cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ đầu tư phát triển

Và là một địa điểm du lịch nổi tiếng

Chào mừng bạn tới website quy định điện tử của TP. Đà Nẵng!

Hệ thống quy định điện tử của TP. Đà Nẵng là một cơ sở dữ liệu trực tuyến được thiết kế nhằm minh bạch hóa các thủ tục đầu tư tại TP. Đà Nẵng!

Video: Đà Nẵng ngày nay
Video: Hướng dẫn sử dụng
Liên hệ với chúng tôi! Xem 
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License