Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Điều chỉnh chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Xác nhận tình trạng hồ sơ (nếu có)
(last modified: 12/14/2016)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  20 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ 01 - Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Thông tin bổ sung

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, DIEPZA sẽ liên lạc với NĐT qua điện thoại hoặc gửi thư yêu cầu bổ sung hay làm rõ hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc sau khi đã nhận được hồ sơ. NĐT cũng có thể chủ động gọi điện để kiểm tra tình trạng hồ sơ. Khi NĐT nộp lại hồ sơ, DIEPZA có thể (i) rút biên nhận gốc và cấp một biên nhận mới hoặc (ii) ghi rõ trên biên nhận cũ hồ sơ cần bổ sung. Thời gian tối đa để cấp Giấy CNĐT là 10 ngày (làm việc) được tính kể từ ngày NĐT nộp lại hồ sơ. DIEPZA sẽ có văn bản trả lời trong trường hợp hồ sơ bị từ chối (mẫu đính kèm). Trong trường hợp chứng nhận đầu tư được cấp sớm hơn thời hạn 10 ngày, DIEPZA có thể liên lạc với NĐT đến nhận chứng nhận đầu tư trước thời hạn.
Certification of DIEPZA Certification of DIEPZA

Khiếu nại: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thông

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 511 383 0017, +84 903 577 461
Thư điện tử: thongpv@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License