Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ UBND cấp quận, phường nào

address Địa chỉ:
270 Trần Phú, Hải Châu

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Notarization Unit

Phòng tài nguyên môi trường

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
Ông Hồ Mạnh Vinh
Chuyên Viên
Điện thoại  +84 511 3654 2042
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License