Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

address Địa chỉ:
183, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu
telephone Điện thoại:
+84 511 3644 538

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Tổ thẩm định

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
Ông Trương Minh Tuấn
Điện thoại  +8498 2999 210
Thư điện tử  trgminhtuan@gmail.com

Đội kiểm tra

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy

T2: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T3: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T4: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T5: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T6: 08:00-11:00, 14:00-16:30
Ông Nguyễn Huy Phong
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 511 387 9778
Thư điện tử  nguyenhuyphongpc66@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License