Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Chi cục bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng

address Địa chỉ:
24 Hồ Nguyên Trừng, Q. Hải Châu
telephone Điện thoại:
+84 511 374 0449
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng thẩm định và cấp giấy phép

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
Nguyễn Hoàng Huy/Nguyễn Hoàng Dung
Chuyên viên
Điện thoại  +84 511 374 0448
Bà Đoàn Thị Kim Anh
Phó phòng
Điện thoại  +84 511 374 0448
Mr. Pham Thanh Phuc-Staff
Điện thoại  +84 511 386 7579 / +84 905 717 040
Mr Dao Sy Thang
Office staff
Điện thoại  Tel: +84 4 3762 2239

Bộ phần tiếp nhận và trả hồ sơ

Mr. Pham Thanh Phuc-Staff

Chi cục bảo vệ môi trường

Pham Thanh Phuc-Staff
Điện thoại  +84 511 350 5877
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License