Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

address Địa chỉ:
Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú
telephone Điện thoại:
+84 511 388 6243 / +84 511 388 6244
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
Vũ Xuân Cẩm Tú / Đinh Thùy Trang
Chuyên viên
Điện thoại  +84 511 388 6243
Ông Trương Hào
Điện thoại  +84 913 403 599
Thư điện tử  haot@danang.gov.vn
Mr. ________Duong

Phòng Xúc Tiến Dự Án

Recieving Dossier Division

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License