Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng

address Địa chỉ:
24 Hồ Nguyên Trừng, Hải Châu
telephone Điện thoại:
+84 511 379 9456

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Tổ tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
Mr. Tran Ba Thanh
Điện thoại  0903 595 090 - 0511 3829 199
Thư điện tử  thanhstnmtdn@yahoo.com
Ms. Ca Thi Bich Lien-Staff
Điện thoại  +84 511 3822410
Ms. Nguyen Thi Lien/Mr. Oach Thu
Điện thoại  +84 905 717 040/+84 905 220 048
Thư điện tử  liendlmt@yahoo.com
Bà Vũ Phương Hoa
Điện thoại  +84 98 2124 772
Thư điện tử  hoavp@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License