Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

address Địa chỉ:
Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú
telephone Điện thoại:
+84 511 3566 704
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
Trương Thị Bích Hồng / Nguyễn Thị Cát Tường
Chuyên viên
Điện thoại  +84 511 3566 704
Ông Trần Quốc Cường
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 511 3566 704
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License