Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 11)
Gặp IPC
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Yêu cầu gặp IPC
(last modified: 8/21/2017)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Vũ Xuân Cẩm Tú / Đinh Thùy Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 388 6243

Kết quả dự kiến

Lịch hẹn 01 - Lịch hẹn

Các yêu cầu

1. Thư yêu cầu hẹn gặp IPC
Thư yêu cầu hẹn gặp IPC (Bản gốc )
hoặc bằng điện thoại, hoặc email

Thời gian thực hiện

Không có yêu cầu gì cụ thể về khoảng thời gian từ khi hẹn gặp IPC tới khi gặp IPC, vì luôn có cán bộ của IPC tại văn phòng để tiếp nhà đầu tư. Ngày giờ gặp hoàn toàn phụ thuộc vào lịch làm việc của bai bên.

Thông tin bổ sung

Mặc dù không phải là bắt buộc, nhà đầu tư nước ngoài (hoặc người được uỷ quyền của mình) có thể gặp IPC để có được thông tin ban đầu về thủ tục đầu tư tại cơ quan này. IPC hoặc có thể cung cấp cho nhà đầu tư với thông tin yêu cầu trong cuộc họp hoặc gửi thông tin qua email hoặc fax. Nhà đầu tư nên hẹn gặp từ trước. Yêu cầu họp có thể được thực hiện bằng thư (như các tập tin đính kèm), thư điện tử, fax, hoặc gọi điện thoại. Trước khi họp với IPC, cần chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết như chi tiết dự án đầu tư, vị trí đất ưa thích, ... vv

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License