Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 9)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Nhận con dấu khắc đổi và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
(last modified: 5/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH-CA TP Đà Nẵng

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3860 152

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp dân

T2: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:00, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

Đào Duy Thắng/Đinh T Mỹ Dung/Trần T Minh Thông

Cán sự
Điện thoại: +84 511 3860 152

Kết quả dự kiến

Con dấu sau khi điều chỉnh 01 - Con dấu sau khi điều chỉnh
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sau khi điều chỉnh 01 - Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sau khi điều chỉnh
Biên lai thu lệ phí 01 - Biên lai thu lệ phí

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy biên nhận (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Con dấu hiện tại
3. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
Trường hợp ủy quyền, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
nếu nhà đầu tư không trực tiếp tới nhận, thì người đại diện cần xuất trình thêm giấy ủy quyền
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 50,000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 193/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ  nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Thông tư 193/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Điều 3

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư cần nộp lại con dấu cũ khi tới nhận con dấu mới

Khiếu nại: Phòng cảnh sát QLHC về TTXH-CA TP Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH-CA TP Đà Nẵng

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3860 152

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp dân

T2: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:00, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Viết Liêu

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 913 457 174
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License