Danh mục các bước
(Tổng số bước: 9)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
7 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Cần chuẩn bị 3 bộ hồ sơ trong đó có ít nhận 1 bộ gốc. Mỗi bộ bao gồm những giấy tờ dưới đây:
1. Văn bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
Văn bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (Bản gốc )
2. Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8)
Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8) (Bản gốc )
sau khi đăng kí lại
hoặc List of founding members of limited liability companies with 2 members or more
Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Bản gốc )
sau khi đăng kí lại
3. Draft of company charter
Dự thảo điều lệ công ty (Bản gốc )
sau khi đăng kí lại
4. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp về việc đăng ký lại (Bản gốc )
của Hội đồng quản trị đối với công ty liên doanh, của Hội đồng quản trị hoặc văn bản đồng ý của các nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài) hoặc đầu tư đầu tiên cho các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; của hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đồng ý đăng ký lại doanh nghiệp
5. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định về việc đăng ký lại (Bản gốc )
của Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc Hội đồng quản trị của liên doanh hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài về việc đăng ký lại doanh nghiệp
6. Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại (bản công chứng)
Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại (bản công chứng)
7. Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính (Bản gốc )
của hai năm liên tiếp tính tới thời điểm đăng ký lại
Giấy tờ chứng minh tính pháp lý của NDT sau đăng ký lại
1. Đối với NDT là tổ chức nước ngoài, bổ sung: (đối với NDT là tổ chức Việt Nam, bản hợp pháp hóa lãnh sự sẽ được thay thế bằng bản sao công chứng
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh đã được hợp pháp hóa lãnh sự
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt đã được xác nhận
2. Đối với NDT là cá nhân, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của NDT (bản công chứng)
Đối với người đại diện, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu/CMND của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 đã hết hạn sau 01 tháng 7 năm 2006, nhưng không giải thể và muốn tiếp tục hoạt động (ngoài các yêu cầu nêu trên)
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản cam kết (Bản gốc )
nêu rõ công ty sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ và các giao dịch thực hiện từ ngày hết hạn đến ngày đăng ký lại và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước (không có mẫu đính kèm)
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Bản gốc )
của năm trước năm hết hạn giấy chứng nhận đầu tư cho tới thời điểm đăng ký lại
Trường hợp ủy quyền, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Điều 88
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Điều 170.2
3. Luật số 37/2013/QH13
Luật số 37/2013/QH13
Điều 1
4. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 86.2
5. Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ, về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ, về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Các điều 6, 7, 8, 9
6. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Điều 24
7. Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
8. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Điều 9
9. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Điều I-13

Thông tin bổ sung

Sau 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp có thể liên lạc để có số điện thoại của người tiếp nhận hồ sơ (tổ 1 cửa) để theo dõi tình trạng hồ sơ
Certification of DIEPZA Certification of DIEPZA

Khiếu nại: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thông

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 511 383 0017, +84 903 577 461
Thư điện tử: thongpv@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License