Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 9)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Trả phí khắc dấu
(last modified: 5/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty khắc dấu hợp pháp


List of seal engraving company List of seal engraving company

Kết quả dự kiến

Hóa đơn VAT 01 - Hóa đơn VAT

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu chọn công ty khắc dấu (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  150,000 cho seal
- VND 150,000
Chi phí khắc con dấu
1
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Chi phí khắc con dấu tùy theo từng công ty, Thông tường từ 100,000 VND tới 200,000 VND đối với con dấu vuông và từ 300,000 VND tới 500,000 VND cho con dấu tròn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License