Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP Đà Nẵng

Số 8 Trần Phú, quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3886 606
Fax: +84 511 3821 463

Bộ phận giải quyết

Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Đỗ Thị Thu Giang

Điện thoại: +84 511 382 0450
Thư điện tử: dttgiang.dan@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới (nếu có) 01 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới (nếu có)

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu hẹn trả kết quả (Bản gốc )
Trường hợp ủy quyền, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
nếu nhà đầu tư không trực tiếp tới nhận thì người đại diện cần xuất trình giấy ủy quyền

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Khiếu nại: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP Đà Nẵng

Số 8 Trần Phú, quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3886 606
Fax: +84 511 3821 463

Bộ phận giải quyết

Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Ông Bùi Công Phương

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 389 6766
Thư điện tử: bcphuong.dan@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License