Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
7 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Dưới đây là các tài liệu yêu cầu chung cho mọi trường hợp chuyển đổi
1. Đề nghị/ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Đề nghị/ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Bản gốc )
ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp (Bản gốc )
của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi doanh nghiệp
3. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định bằng văn bản về thành lập dự án đầu tư (Bản gốc )
của Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên, hoặc của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, hoặc của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc chuyển đổi doanh nghiệp
4. LLC Charter (1 member)-For reference only (Viet)
Điều lệ công ty TNHH 1 TV (Viet) (Bản gốc )
chuyển đổi từ công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên
hoặc Company charter - LLC with two members or more
Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên (Bản gốc )
chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên
hoặc Company's Charter - JSC (Eng)
Điều lệ công ty cổ phần (chỉ để tham khảo) (Eng) (Bản gốc )
chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần
5. 01 - Libre deuda de patente
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Bản gốc )
chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên
hoặc List of founding members of limited liability companies with 2 members or more
Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Bản gốc )
chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
hoặc Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8)
Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8)
chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần
6. Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại (bản công chứng)
Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại (bản công chứng)
Trường hợp chuyển vốn, bổ sung thêm
1. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (Bản sao chứng thực)
hoặc bấy kì tài liệu này chứng mình việc tặng cho cổ phần
2. 01 - Libre deuda de patente
Tài liệu chứng minh việc hoàn thành chuyển nhượng vốn (Bản sao chứng thực)
Trường hợp có thành viên mới, bổ sung:
1. Đối với thành viên mới là tổ chức nước ngoài, bổ sung (trường hợp NDT là tổ chức Việt Nam, bản hợp pháp hóa lãnh sự sẽ được thay thế bằng bản sao công chứng)
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh đã được hợp pháp hóa lãnh sự
đối với thành viên mới là tổ chức
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh bản dịch tiếng Việt
đối với thành viên mới là tổ chức
2. Đối với thành viên mới là cá nhận, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của NDT (bản công chứng)
đối với thành viên mới là cá nhân
Trường hợp ủy quyền, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của NDT viết cho người đại diện
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
để xuất trình trước quầy

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 51, 88
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Các điều 154, 155, 170
3. Luật số 37/2013/QH13
Luật số 37/2013/QH13
Điều 1
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 23, 24
5. Nghị định 102/2010/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nghị định 102/2010/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Các điều 31, 32, 33, 34
6. Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ, về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ, về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Các điều 11, 12
7. Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
8. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Điều 9
9. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Điều I-6

Thông tin bổ sung

1. Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt
. 2. Hộ chiếu nước ngoài có thể được chứng nhận của ủy ban nhân cấp huyện
3. Nhà đầu tư phải chuẩn bị 03 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc và 2 bộ bản sao
Certification of DIEPZA Certification of DIEPZA

Khiếu nại: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thông

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 511 383 0017, +84 903 577 461
Thư điện tử: thongpv@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License