Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  20 mn
7 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Trương Thị Bích Hồng / Nguyễn Thị Cát Tường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3566 704

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Người đại diện
Dưới đây là tài liệu chung yêu cầu cho mọi hình thức điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
1. Bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc )
chọn mẫu BM-16, BM-17, BM-18 tùy theo từng loại điều chỉnh
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại (bản công chứng) (Bản gốc )
3. Draft of company charter
Dự thảo điều lệ công ty (Bản gốc )
đã điểu chỉnh
hoặc Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng liên doanh (Bản sao chứng thực)
đã điểu chỉnh (nếu có)
hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Bản sao chứng thực)
đã điểu chỉnh (nếu có)
B. Additional documents:
Đối với việc điều của dự án có vốn đầu tư trên 300 tỉ VND và không thuộc lĩnh vực có điều kiện, bổ sung thêm:
1.
Văn bản giải trình về việc điều chỉnh (Bản gốc )
nêu lý do của mỗi trường hợp điểu chỉnh cụ thể
2.
Tài liệu nêu rõ sự thay đổi so với dự án hiện tại (Bản gốc )
II. For case of authorization to submit application file:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Điều 51
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Điều 26
3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 51, 52
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
5. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Các điều 1.1, 1.2
6. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 9, 17, 18, 19.20, 21, 22
7. Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Điều 9.7
8. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Các điều I-6, I-7

Khiếu nại: Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quốc Cường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License