Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  25 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Vũ Xuân Cẩm Tú / Đinh Thùy Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 388 6243

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Dưới đây là tài liệu chung yêu cầu cho mọi hình thức điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6)
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6)
hoặc Registration / Request for amendment of Investment Certificate (I-4)
Registration / Request for amendment of Investment Certificate (I-4)
for case investment certificate is not associated with establishment of branch or enterprise
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại (bản công chứng) (Bản sao chứng thực)
hoặc giấy phép đầu tư của công ty
3. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp về nội dung điều chỉnh (Bản gốc )
của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty hợp danh, hoặc của hội đồng quản trị công ty cổ phần; hoặc của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về từng trường hợp điều chỉnh cụ thể
4. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định nội dung điều chỉnh (Bản gốc )
của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty hợp danh, hoặc của hội đồng quản trị công ty cổ phần; hoặc của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về từng trường hợp điều chỉnh cụ thể
5. Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty/hoặc hợp đồng liên doanh (nếu có)
Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty/hoặc hợp đồng liên doanh (nếu có) (Bản gốc )
Đối với từng trường hợp điều chỉnh cụ thể, vui lòng tham khảo tài liệu dưới đây:
1. Danh sách tất cả các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Danh sách tất cả các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Điều 51
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Điều 26
3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 51, 52
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
5. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Các điều 1.1, 1.2
6. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 9, 17, 18, 19.20, 21, 22
7. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Các điều I-6, I-7

Thông tin bổ sung

Lưu ý:
1. Đối với tất cả các tài liệu trong hồ sơ: 1 bản gốc và 2 bản sao
2. Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch và chứng nhận bởi tổ chức dịch thuật có thẩm quyền.
3. Hộ chiếu nước ngoài có thể được công chứng bởi bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp quận huyện nào mà không cần phải hợp pháp hóa lãnh sự

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License