Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp IPC
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng và chuẩn bị hồ sơ dự án  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng
(last modified: 1/11/2018)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ cá nhân/tổ chức cho thuê BĐS

Đà Nẵng

List of lessors in Danang List of lessors in Danang

Kết quả dự kiến

Biên bản ghi nhớ thuê văn phòng (Eng) Biên bản ghi nhớ thuê văn phòng (Eng)
Certificate of land use right and property attached to the land 01 - Certificate of land use right and property attached to the land

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
của NDT hoặc của người đại diện cho NDT
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
NDT viết giấy ủy quyền cho người đại diện trong trường hợp không trực tiếp tới làm thủ tục

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Về giá thuê, thời hạn thuê và những ưu đãi đặc biệt tại tòa nhà Indochina Riverside vui lòng xem file đính kèm phía dưới

Căn cứ pháp lý

1. Luật dân sự
Luật dân sự
Các điều 480, 492, 500
2. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 45.3.b, 46.2.a
3. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Điều 21.2

Thông tin bổ sung

Nhà đầut tư bắt buộc phải đề xuất địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư và bên cho thuê BĐS sẽ ký biên bản ghi nhớ và Nhà đầu tư sẽ trả tiền đặt cọc. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, hai bên sẽ ký hợp đồng thuê chính thức. IPC sẽ tư vấn cho nhà đầu tư thông tin các công ty cho thuê văn phòng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License