Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp IPC
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng và chuẩn bị hồ sơ dự án  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân
(last modified: 1/11/2018)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp quận, phường nào

270 Trần Phú, Hải Châu , Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng) 01 - CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
CMND/Hộ chiếu của NDT (bản công chứng) 01 - CMND/Hộ chiếu của NDT (bản công chứng)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Bản gốc + 3 Bản sao đơn giản)
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc + 3 Bản sao đơn giản)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  2,000 cho page
- VND 18,000
Chi phí chứng thực tài liệu của hai trang đầu tiên
pages: 9
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Tài liệu sẽ được chứng thực và trả lại ngay cho người dân. Trong trường hợp chứng thực trên 100 bản thì thời gian chờ là khoảng 1 tới 2 ngày. NDT sẽ được thông báo khi tài liệu đã được chứng thực xong
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 79/2007/ND-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Nghị định 79/2007/ND-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Các điều 5, 13, 14, 15
2. Nghị định 04/2012/ND-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Nghị định 04/2012/ND-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1
4. Quyết định 08/2009/QĐ-UBND  về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Các điều 3, 4, 5
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License