Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp IPC
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng và chuẩn bị hồ sơ dự án  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(last modified: 1/11/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
5 ngày  -  17 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Vũ Xuân Cẩm Tú / Đinh Thùy Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 388 6243

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với mọi nhà đầu tư:
1.
Request for investment project implementation (Bản gốc )
2.
Investment project proposal (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Báo cái tài chính đã được hợp pháp hóa lãnh sự
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của báo cáo tài chính (Bản gốc )
5. Biên bản ghi nhớ thuê văn phòng (Eng)
Biên bản ghi nhớ thuê văn phòng (Eng) (Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao)
trong trường hợp bên cho thuê là một công ty ( để chứng minh rằng bên cho thuê có chức năng cho thuê )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Certificate of land use right and property attached to the land (Bản sao chứng thực)
trong trường hợp cho thuê nhà ở làm văn phòng ( để chứng minh quyền sở hữu của người ký trong Biên bản ghi nhớ )
7. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của NDT (bản công chứng)
Đối với nhà đầu tư tổ chức, bổ sung thêm ( với NDT là tổ chức Việt Nam thì các văn bản hợp pháp hóa lãnh sự sau đây được thay thế bẳng bản công chứng)
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định của hội đồng thành viên (Bản gốc )
của hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp (Bản gốc )
của hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; hoặc của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
3. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc )
Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
NDT cấp cho người đại diện của mình
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
để xuât trình

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 17 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
2. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
3. Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
4. Quyết định 7825/QD-UBND, ban hành Đề án thực hiện cơ chế “một cửa iiên thông” trong giải quyêt thủ tục hành của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 7825/QD-UBND, ban hành Đề án thực hiện cơ chế “một cửa iiên thông” trong giải quyêt thủ tục hành của thành phố Đà Nẵng
Các điều IV.1-IV.3, V.1-V.4

Thông tin bổ sung

Lưu ý :
1. Số lượng hồ sơ : 1 bản gốc và 2 bản sao (đối với dự án hơn 300 tỷ đồng: 1 bản gốc và 7 bản sao)
2. Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch và chứng nhận bởi tổ chức dịch thuật có thẩm quyền.
3. Hộ chiếu nước ngoài có thể được công chứng bởi bất kỳ huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, không cần phải hợp pháp hoá lãnh.

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License