Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Nộp hồ sơ khắc đổi con dấu
(last modified: 5/28/2015)

Espera hasta paso siguiente

3 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH-CA TP Đà Nẵng

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3860 152

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp dân

T2: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:00, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

Đào Duy Thắng/Đinh T Mỹ Dung/Trần T Minh Thông

Cán sự
Điện thoại: +84 511 3860 152
List of seal engraving company List of seal engraving company

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Người đại diện
1. Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực)
Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực)
2. Văn bản nêu rõ lý do thay đổi con dấu
Văn bản nêu rõ lý do thay đổi con dấu
nêu rõ lý do thay đổi con dấu
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hiện tại (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu chọn công ty khắc dấu (Bản gốc )
nhà đầu tư sẽ nhận mẫu này tại PC 64 và điền thông tin
5. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
của NDT hoặc của người đại diện cho NDT
Trường hợp ủy quyền, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
cấp bởi NDT cho người đại diện của họ trong trường hợp NDT không trực tiếp tới làm thủ tục
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
để xuất trình trước quầy

Thời gian thực hiện

7 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ làm con dấu, NDT sẽ tới PC 64 để nhận con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Điều 10
2. Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
Điều 1.5
3. Thông tư 07/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Thông tư 07/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Điều 4
4. Thông tư số 21/2012/TT-BCA quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
Thông tư số 21/2012/TT-BCA quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
Điều 10

Thông tin bổ sung

Công ty cần thay đổi con dấu khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc khi có sự thay đổi về địa giới hành chính cấp quận

Khiếu nại: Phòng cảnh sát QLHC về TTXH-CA TP Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH-CA TP Đà Nẵng

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3860 152

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp dân

T2: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:00, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Viết Liêu

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 913 457 174
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License