Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nộp hồ sơ điều chỉnh đăng ký thuế
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP Đà Nẵng

Số 8 Trần Phú, quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3886 606
Fax: +84 511 3821 463

Bộ phận giải quyết

Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Đỗ Thị Thu Giang

Điện thoại: +84 511 382 0450
Thư điện tử: dttgiang.dan@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả 01 - Phiếu hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

Người đại diện
A. For all cases:
1. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
2. Giấy chứng nhận đầu tư mới
Giấy chứng nhận đầu tư mới (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế hiện tại (Bản gốc )
trong trường hợp thay đổi một trong số các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, cần nộp thêm giấy chứng nhận đang ký thuế hiện tại
B. Additional documents:
Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, cần nộp:
1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo thay đổi địa điểm (Bản sao)
Trường hợp thành lập chi nhánh, cần nộp:
1. Tờ khai thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện
Tờ khai thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện
để thông báo về việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập chi nhánh (Bản sao)
III. In case of authorization to submit application file:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11
Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11
Điều 27
2. Law no. 21/2012/QH13 amending and supplementing numbers of articles of the Law on Tax management
Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Điều 1
3. Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Điều 8
4. Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Các điều 10, 11, 12, 13
5. Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Điều 9

Thông tin bổ sung

Khi có sự thay đổi của các đề mục trong giấy chứng nhận đăng ký thuế, nhà đầu tư cần thông báo cho cục thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Khiếu nại: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP Đà Nẵng

Số 8 Trần Phú, quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3886 606
Fax: +84 511 3821 463

Bộ phận giải quyết

Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Ông Bùi Công Phương

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 389 6766
Thư điện tử: bcphuong.dan@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License