Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp
(last modified: 1/11/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  25 mn
7 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Vũ Xuân Cẩm Tú / Đinh Thùy Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 388 6243

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Dưới đây là các tài liệu yêu cầu chung cho mọi trường hợp chuyển đổi
1. Investment certificate application form (company conversion)
Investment certificate application form (company conversion) (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp (Bản gốc )
của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi doanh nghiệp
3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (Bản gốc )
của Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên, hoặc của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, hoặc của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc chuyển đổi doanh nghiệp
4. LLC Charter (1 member)-For reference only (Viet)
Điều lệ công ty TNHH 1 TV (Viet) (Bản gốc )
sau khi chuyển đổi
hoặc Company charter - LLC with two members or more
Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên (Bản gốc )
sau khi chuyển đổi
hoặc Company's Charter - JSC (Eng)
Điều lệ công ty cổ phần (chỉ để tham khảo) (Eng) (Bản gốc )
sau khi chuyển đổi
5. 01 - Libre deuda de patente
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Bản gốc )
trong trường hợp chuyển từ công ty cổ phần hoặc TNHH hai thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên
hoặc List of founding members of limited liability companies with 2 members or more
Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Bản gốc )
trong trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
hoặc Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8)
Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8) (Bản gốc )
trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần
6. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
giấy chứng nhận đầu tư hiện tại
Trường hợp có phát sinh thành viên mới, bổ sung thêm:
1. Đối với thành viên mới là tổ chức nước ngoài, bổ sung thêm: (đối với thành viên là tổ chức Việt Nam, bản hợp pháp hóa lãnh sự được thay thế bằng bản sao công chứng)
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh đã được hợp pháp hóa lãnh sự
đối với thành viên là tổ chức
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh bản dịch tiếng Việt
đối với thành viên là tổ chức
2. Đối với thành viên mới là cá nhân, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của NDT (bản công chứng)
trong trường hợp thành viên là các cá nhân
Đối với trường hợp có chuyển vốn, bổ sung thêm:
1. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Tài liệu chứng minh việc hoàn thành chuyển nhượng vốn (Bản gốc )
Trường hợp có ủy quyền, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
được viết bởi NDT cho người đại diện của họ trong trường hợp ủy quyền
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
để xuất trình trước quầy

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 51, 88
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Các điều 154, 155, 170
3. Luật số 37/2013/QH13
Luật số 37/2013/QH13
Điều 1
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 23, 24
5. Nghị định 102/2010/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nghị định 102/2010/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Các điều 31, 32, 33, 34
6. Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ, về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ, về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Các điều 11, 12
7. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Điều 9
8. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Các điều I-6, I-13, I-15

Thông tin bổ sung

Trường hợp khi chuyển đổi DN có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến Đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. Căn cứ vào các loại chuyển đổi , các nhà đầu tư sẽ chuẩn bị các tài liệu sau:
1 . Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên :
- Danh sách thành viên - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác nhận tính hợp pháp của các thành viên mới
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty hoặc Quyết định của chủ sở hữu của công ty về việc nâng cao vốn góp
2 . Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên :
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác nhận tính hợp pháp của chủ sở hữu ; - Danh sách thành viên công ty TNHH 1 thành viên và bản sao chứng minh nhân dân / hộ chiếu; - Hợp đồng về việc chuyển nhượng phần vốn góp .
- Văn bản quyết định hoặc biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty .
3 . Công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại :
- Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định / Biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi công ty ;
- Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập hoặc các tài liệu khác xác nhận tính hợp pháp của các cổ đông .
- Hợp đồng về chuyển nhượng phần vốn góp , hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư ..
Lưu ý:
1 . Văn bản xác nhận tính pháp lý của nhà đầu tư . (i) Nếu thành viên mới là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân , Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác ;
(ii ) Nếu thành viên mới là pháp nhân : Quyết định về việc thành lập , Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; và cấp giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân , Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật.
2 . Số bộ hồ sơ : 03 bản trong đó có 01 bản chính
3 . Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt bởi các tổ chức dịch thuật được cấp phép
Certification of IPC Certification of IPC

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License