Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại nào

Đà Nẵng

Các yêu cầu

Người đại diện
1. Tờ khai điều chỉnh thông tin tài khoản ngân hàng
Tờ khai điều chỉnh thông tin tài khoản ngân hàng
2. Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực)
Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
để xuất trình trước quầy
Trường hợp ủy quyền, bổ sung thêm
1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Decision No. 1284/2002/QD-NHNN of the State Bank dated November 21, 2002 issuing the regulation on the opening and use of deposit accounts at the State bank and credit institutions
Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban hành "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng"
Điều 4.4

Thông tin bổ sung

Sau khi sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư, công ty cần cập nhật thông tin này cho Ngân Hàng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License