Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Thay đổi con dấu  (3)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế  (2)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
3
Chứng thực tài liệu
(last modified: 5/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp quận, phường nào

270 Trần Phú, Hải Châu , Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Biên lai thu lệ phí 01 - Biên lai thu lệ phí
Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực) Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực)

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư mới
Giấy chứng nhận đầu tư mới (Bản gốc + 3 Bản sao đơn giản)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  2,000 cho page
- VND 8,000
Lệ phí cho việc chứng thực tài liệu của trang đầu tiên và trang thứ hai
pages: 4
VND  1,000 cho page
- VND 2,000
Lệ phí cho việc chứng thực tài liệu từ trang thứ ba trở đi
pages: 2
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Tài liệu chứng thực sẽ được làm ngay và trả ngay cho NDT. Trong trường hợp xác thực hơn 100 bản, thời gian chờ là 1-2 ngày tùy thuộc vào từng trường hợp. Nhà đầu tư sẽ được thông báo bằng điện thoại một khi tài liệu đã sẵn sàng cho bộ sưu tập.
Thời gian xếp hàng: Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 79/2007/ND-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Nghị định 79/2007/ND-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Các điều 5.2, 13, 14, 15
2. Nghị định 04/2012/ND-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Nghị định 04/2012/ND-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư Pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư Pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1
4. Quyết định 08/2009/QĐ-UBND  về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Các điều 3, 4, 5

Thông tin bổ sung

Để chứng thực tài liệu thì NDT có thể chọn bất kỳ UBND cấp quận, huyện, phường, xâ nào tại Đà Nẵng. Vui lòng tham khảo danh sách ở trên cho danh sách địa chỉ quận trong thành phố Đà Nẵng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License