Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp DIEPZA
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chuẩn bị hồ sơ  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(last modified: 8/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
1.
Request for investment project implementation (Bản gốc )
2.
Investment project proposal (Bản gốc )
3. Biên bản ghi nhớ cho thuê văn phòng/nhà xưởng
Biên bản ghi nhớ cho thuê văn phòng/nhà xưởng (Bản gốc )
Đối với nhà đầu tư tổ chức (ngoài các yêu cầu trên)
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự (Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của báo cáo tài chính (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Báo cái tài chính đã được hợp pháp hóa lãnh sự
5. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy xác nhận số dư (Bản gốc )
Đối với NDT nước ngoài, bổ sung thêm:
1. Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01
Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01 (Bản gốc )
dành cho đơn vị hạch toán độc lập
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
2. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
3. Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thông tin bổ sung

1. Nhà đầu tư nên chuẩn bị một bàn hồ sơ gốc và hai bản sao
2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, DIEPZA sẽ hỗ trợ đăng ký con dấu, chứng nhận mẫu dấu và đăng ký thuế và trả kết quả cùng lúc nhận giấy chứng nhận đầu tư. Vì thế, nhà đầu tư chỉ cần điền thêm mẫu đăng ký thuế và nộp cho DIEPZA.

Khiếu nại: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thông

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 511 383 0017, +84 903 577 461
Thư điện tử: thongpv@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License