Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp DIEPZA
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chuẩn bị hồ sơ  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Nhận tài liệu đã được dịch
(last modified: 8/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  10 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty dịch thuật nào


List of translation companies in Danang List of translation companies in Danang

Kết quả dự kiến

Bản dịch của báo cáo tài chính 01 - Bản dịch của báo cáo tài chính
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01 - Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hóa đơn (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy biên nhận (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 5mn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License