Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp DIEPZA
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chuẩn bị hồ sơ  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Ký Biên bản ghi nhớ thuê văn phòng hoặc nhà xưởng
(last modified: 8/21/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty có chức năng cho thuê nhà xưởng

Đà Nẵng

List of IDCs List of IDCs

Kết quả dự kiến

Biên bản ghi nhớ cho thuê văn phòng/nhà xưởng Biên bản ghi nhớ cho thuê văn phòng/nhà xưởng
Giấy đăng ký kinh doanh của bên cho thuê 01 - Giấy đăng ký kinh doanh của bên cho thuê
Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất 01 - Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
NDT viết giấy ủy quyền cho người đại diện trong trường hợp không trực tiếp tới làm thủ tục

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 2h40mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 45.3.b, 46.2.a
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Điều 21.2
3. Luật dân sự
Luật dân sự
Các điều 480, 481

Thông tin bổ sung

Có 4 Công ty kinh doanh hạ tầng bao gồm: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng (SDN), Công ty phát triển và khai thác KCN Đà Nẵng (Daizico), Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm, Công ty TNHH Massdaland. Quy trình đàm phán và ký biên bản ghi nhớ có thể khác nhau giữa các Công ty Kinh doanh hạ tầng. NĐT (hoặc người được ủy quyền) có thể gặp Công ty Kinh doanh hạ tầng để tìm hiểu thông tin, thỏa thuận về các điều khoản trước khi ký kết hợp đồng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License