Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp DIEPZA
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chuẩn bị hồ sơ  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp DIEPZA
(last modified: 8/21/2017)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ
List of founding shareholders Eng-Viet (for JSC) List of founding shareholders Eng-Viet (for JSC)
List of founding members (LLC with 2 members or more) List of founding members (LLC with 2 members or more)
List of founding members of partnership List of founding members of partnership
Company's Charter Company's Charter

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Danh sách câu hỏi về dự án đầu tư (Bản gốc )
NDT nên chuẩn bị các câu hỏi liên quan tới dự án đầu tư của mình để hỏi trong cuộc hẹn với DIEPZA

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 40mn

Thông tin bổ sung

Trong buổi làm việc, thông tin liên quan đến thủ tục đầu tư tại DIEPZA sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư (hoặc người đại diện được uỷ quyền).
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License