Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp DIEPZA
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chuẩn bị hồ sơ  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
3
Nộp tài liệu để hợp pháp hoá lãnh sự
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 335000
25 mn  -  1h 30 mn
7 ngày  -  11 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng

Tầng 25, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng Điện thoại: +84 511 381 2321

Bộ phận giải quyết

Quầy 26 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Lê Thị Ngọc Lan

Cán bộ
Điện thoại: +84 511 381 2321
Legalization at Consular Department in Hanoi Legalization at Consular Department in Hanoi
Legalization at Consular Department in Ho Chi Minh city Legalization at Consular Department in Ho Chi Minh city

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận
Biên lai thu lệ phí 01 - Biên lai thu lệ phí

Các yêu cầu

1. Application form for consular authentication
Phiếu yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ (2 Bản sao đơn giản)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh (đã xác nhân) (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt đã được xác nhận (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
5. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính (đã xác nhận) (Bản gốc + Bản sao)
6. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt đã được xác nhận (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  30,000 cho stamp
- VND 60,000
Lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự
stamps: 2
VND 275,000
Chi phí cho việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Thời gian thực hiện

Tài liệu sẽ được chuyển cho Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng xử lývà gửi tới văn phòng sở Ngoại Vụ ở Hà Nội hoặc HCM, do vậy thời gian chờ có thể sẽ lâu hơn, khoảng 7 tới 11 ngày
Thời gian xếp hàng: Min. 20mn - Max. 1h
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 11 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Các điều 14, 15
2. Thông tư 36/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Thông tư 36/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Điều 3
3. Thông tư 98/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Thông tư 98/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Điều 1
4. Thông tư 01/2012/TT-BNG, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Thông tư 01/2012/TT-BNG, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Các điều 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Thông tin bổ sung

- Người nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự có thể khai tờ khai điện tử tại phòng tiếp công dân của Sở ngoại vụ dưới sự hướng dẫn của các cán bộ tiếp dân.
- Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.
- NDT có thể hợp pháp hóa tài liệu tại Sở Ngoại Vụ Hà Nội hoặc HCMC, vui lòng xem link liên kết của hai sở này ở phía trên.

Khiếu nại: Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng

Tầng 25, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng Điện thoại: +84 511 381 2321

Bộ phận giải quyết

Quầy 26 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đặng Thị Hoài Vân

Điện thoại: +84 511 381 2321
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License