Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp DIEPZA
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chuẩn bị hồ sơ  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nộp tài liệu cần dịch
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 3000000
0 mn  -  15 mn
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty dịch thuật nào


List of translation companies in Danang List of translation companies in Danang

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận
Hóa đơn 01 - Hóa đơn

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Báo cái tài chính đã được hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  100,000 cho page
- VND 3,000,000
Chi phí dịch tài liệu khoảng từ 200000 ngàn đồng cho 1 trang A4
pages: 30
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Chi phí dịch tài liệu khoảng từ 200000 ngàn đồng cho 1 trang A4

Thời gian thực hiện

Tùy theo số lượng tài liệu cần dịch, thời gian chờ có thể dao động từ 1 tới 5 ngày
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 108/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 4
2. Nghị định 79/2007/ND-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Nghị định 79/2007/ND-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Các điều 5.1.b, 18
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư Pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư Pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Các điều 5, 6, 7

Thông tin bổ sung

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài cần được dịch sang tiếng Việt. Vui lòng xem danh sách các công ty dịch thuật phía trên.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License