Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Làm trích đo bản đồ
(last modified: 8/21/2017)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm đo đạc bản đồ

24 Hồ Nguyên Trừng, Hải Châu , TP Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 382 8894

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính tổng hợp

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Hà Lam Sơn

Kỹ sư
Điện thoại: +84 511 374 0707, +84 905 157 971
Thư điện tử: ttdbdkh@yahoo.com.vn

Kết quả dự kiến

Trích đo bản đồ thửa đất 01 - Trích đo bản đồ thửa đất

Các yêu cầu

1. Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 5,000,000
Land plot extracting fee for reference only

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Điều 95
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Các điều 37, 60.2, 61.2, 70, 71
3. Circular No. 24/2014/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment on cadastral dossier
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính
Điều 8.1

Thông tin bổ sung

Trích đo bản đồ được thực hiện khi mà đất không có trong bản đồ địa chính hoặc có sự thay đổi trong san lấp mặt bằng, đào ao, lấn chiếm ... vv. Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần liên hệ với Trung tâm đo đạc Bản đồ để thực hiện việc đo lường
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License