Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
18
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(last modified: 8/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  25 mn
10 ngày  -  13 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Trương Thị Bích Hồng / Nguyễn Thị Cát Tường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3566 704

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
1. Registration/Request for issuance of investment certificate
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc )
2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) (Bản sao chứng thực)
3. Techno-economic explanations
Bản giải trình kinh tế kỹ thuật (Bản gốc )
4. Draft company charter
Dự thảo điều lệ công ty (Bản gốc )
có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật và của các thành viên hoặc người đại diện được ủy quyền của họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty cổ phần; của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
5.  List of company members
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Bản gốc )
hoặc Danh sách thành viên công ty TNHH một thành viên
Danh sách thành viên công ty TNHH một thành viên (Bản gốc )
hoặc List of founding members- JSC
Danh sách thành viên công ty cổ phần (Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng
nếu có
Đối với NDT là tổ chức, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3. 01 - Libre deuda de patente
Báo cái tài chính đã được hợp pháp hóa lãnh sự
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của báo cáo tài chính
Đối với NDT cá nhân, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy xác nhận số dư
2. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của NDT (bản công chứng)
Trường hợp liên doanh, bổ sung thêm:
1. Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng liên doanh (Bản gốc )
Trường hợp uiyr quyền, xuất trình thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 13 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 46, 47, 48, 50
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Các điều 15, 18, 19, 20, 22, 23
3. Nghị định 108/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 4, 6.2, 7.3, 8, 40, 41, 44, 45, 49, 53, 54, 58
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 5, 20, 21, 24, 25
5. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Các điều 1.1, 1.2
6. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 9, 15
7. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Điều I-3
8. Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Điều 9.7.c

Thông tin bổ sung

NDT cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gốc và 5 bộ sao

Khiếu nại: Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quốc Cường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License