Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Chuẩn bị báo cáo DTM
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 20000000
0 mn  -  0 mn
30 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn hợp pháp

Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Báo cáo DTM x7 01 - Báo cáo DTM

Các yêu cầu

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 20,000,000
chi phí làm báo cáo DTM được ước lượng cho dự án khách sạn 100 tầng và chỉ mang tính tham khảo
Phương thức thanh toán: tiền mặt, Chuyển khoản
Đây là hợp đồng dịch vụ trọn gói nên chi phí sẽ được tính dựa trên quy mô to nhỏ của từng dự án

Thời gian thực hiện

Báo cáo DTM cần 30 ngày để hoàn thiện và 30 ngày tính từ khi nộp hồ sơ tới ngày tham dự cuộc họp với hội đồng thầm định
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật bảo vệ môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Các điều 18, 19, 20
2. Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Các điều 8, 9
3. Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17
4. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 12
5. Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Điều 4

Thông tin bổ sung

* Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tự tiến hành hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP để tiến hành công tác đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
* Danh sách các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được đính kèm ở trên.
* Đối với các dự án không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì cần xin giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. Hướng dẫn để xin giấy xác nhận này được mô tả tại bước kế tiếp.
* Chúng tôi chọn Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng như một ví dụ điển hình cho việc lập báo cáo DTM và thay mặt chủ đầu tư xin quyết định phê duyệt báo cáo DTM.
Certification of EPA Certification of EPA
List of projects requiring EIA report List of projects requiring EIA report
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License