Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
41
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về PCCC
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  20 mn
5 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

183, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3644 538
Fax: +84 511 3644 524

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T3: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T4: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T5: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T6: 07:30-11:00, 14:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Xuân Thủy/Trần Bảo Cường/Phạm Đình Hải/Phạm Hữu Tuấn

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3644 538

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Người đại diện
Tài liệu chung áp dụng cho mọi trường hợp, mỗi loại 1 bản:
1. Đơn xin trình thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
Đơn xin trình thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (Bản gốc )
2. Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế
Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư ( bản chứng thực)
if any
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bản công chứng
Tài liệu riêng áp dụng cho từng trường hợp cụ thể
Đối với hồ sơ dự án thiết kế quy hoạch, 2 bản:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ bản vẽ (Bản gốc )
Với tỉ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 của Nghị định 79/2014/ND-CP
2. 01 - Libre deuda de patente
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, 2 bản
1. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ bản vẽ (Bản gốc )
thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/ND-CP
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư ( bản chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng, 2 bản:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ bản vẽ (Bản gốc )
thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như: tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bản công chứng
hoặc bất kỳ tài liệu nào chứng minh quyền sử dụng đất hoặc công trình xây dựng
Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, 2 bản:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ bản vẽ (Bản gốc )
thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 79/2014/ND-CP
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Đối với thẩm duyệt phương tiện cơ giới, 2 bản:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư ( bản chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ bản vẽ (Bản gốc )
thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện cơ giới
NDT tự chuẩn bị
Trong trường hợp ủy quyền (ngoài những yêu cầu trên đây)
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản sao chứng thực)
NDT cần viết giấy giới thiệu cho người được ủy quyền nếu NDT vắng mặt

Các chi phí

Mức thu phí thẩm duyệt về PCCC được xác định theo điều 4 Thông tư Circular 150/2014/TT-BTC.
Điều 5 Thông tư Circular 150/2014/TT-BTC quy định thời điểm nộp phí cho từng trường hợp thẩm duyệt về PCCC

Thời gian thực hiện

a) Đối với dự án quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc;
b) Đối với thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C;
c) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;
d) Đối với thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C.
Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại phụ lục 1 Nghị định 12/2009/ND-CP
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật phòng cháy chữa cháy
Luật phòng cháy chữa cháy
Điều 15
2. Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Điều 1
3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Các điều 13, 15
4. Circular 150/2014/TT-BTC of Ministry of Finance regulating collection and use of fees of approval of fire prevention and fighting
Thông tư 150/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Các điều 4, 5
5. Circular 66/2014/TT-BCA regulates implementation of few articles of Decree 79/2014/NĐ-CP which regulates implementation of the Law of fire prevention and frighting
Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC
Chương 2 ,  Điều 7

Khiếu nại: Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

183, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3644 538
Fax: +84 511 3644 524

Bộ phận giải quyết

Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy

T2: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T3: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T4: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T5: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T6: 08:00-11:00, 14:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Huy Phong

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 387 9778
Thư điện tử: nguyenhuyphongpc66@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License