Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
43
Nộp hồ sơ xin ý kiến về thiết kế cơ sở
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  15 mn
0 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Trương Thị Bích Hồng / Nguyễn Thị Cát Tường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3566 704

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Chuẩn bị 3 bộ hồ sơ, mỗi bộ bao gồm:
1. Request for consulting on the basic design of projects
Văn bản xin ý kiến về thiết kế cơ sở (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư ( bản chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Bản sao)
4.
Văn bản thoả thuận về cung cấp và đấu nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình
nếu có
5.
Văn bản thoả thuận về bảo vệ môi trường sinh thái
nếu có
6.
Văn bản thoả thuận về khai thác tài nguyên thiên nhiên
nếu có
7.
Văn bản thoả thuận về an toàn vận hành công trình ngầm
nếu có
8. Giấy phép hành nghề của đơn vị thiết kế
Giấy phép hành nghề của đơn vị thiết kế (Bản sao chứng thực)
9. Giấy phép hành nghề của người chịu trách nhiệm thiết kế
Giấy phép hành nghề của người chịu trách nhiệm thiết kế (Bản sao chứng thực)
10. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế cơ sở (Bản gốc )
theo hướng dẫn tại phụ lục số 2 và phụ lục số 3 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
11. 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh tính toán thiết kế sơ bộ công trình (Bản gốc )
12. 01 - Libre deuda de patente
Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư (Bản gốc )
13. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư xây dựng công trình (Bản gốc )
14. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ thiết kế cơ sở (Bản gốc )

Các chi phí

25% phí thẩm định dự án đầu tư (Theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Công văn số 7374/UBND-QLĐTư ngày 17/11/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư).

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật xây dựng 2003
Luật xây dựng 2003
Điều 59.1
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 9, 10.1, 11.3
3. Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Điều 2.1
4. Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Điều 9.6.c

Khiếu nại: Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quốc Cường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License