Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
40
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn hợp pháp nào

Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Hồ sơ bản vẽ x2 01 - Hồ sơ bản vẽ
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình x3 01 - Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Chứng chỉ hành nghê của người thiết kế Chứng chỉ hành nghê của người thiết kế
Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế

Các chi phí

Chi phí được trả theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Thông tin bổ sung

NDT có thể chọn bất kỳ công ty tư vấn thiết kế nào. Vui lòng tham khảo tại danh sách đính kèm phía trên
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License