Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra công nghệ và giới thiệu địa điểm
(last modified: 8/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  25 mn
15 ngày  -  18 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Trương Thị Bích Hồng / Nguyễn Thị Cát Tường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3566 704

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với mọi NDT
1. Registration for technology appraisal and project location recommendation
Bản đề nghị thẩm tra công nghệ và giới thiệu địa điểm thực hiện dự án (Bản gốc )
2. Technology explanation form
Mẫu giải trình kỹ thuật (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng
Đối với NDT là tổ chức, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
Đối với NDT là các nhân, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của NDT (bản công chứng)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 18 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 45.3.b, 46.2.a
2. Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12
Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12
Điều 31.3
3. Decree 99/2003/NĐ-CP of the Government, promulgating the regulations on high tech park
Decree 99/2003/NĐ-CP of the Government, promulgating the regulations on high tech park
Điều 10.2
4. Nghị định 108/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 17
5. Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học Công Nghệ, hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư
Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học Công Nghệ, hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư
Các điều 1, 2, 3, 4, 5, 3.1, 3.2
6. Thông tư 32/2011/TT-BKHCN, của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao
Thông tư 32/2011/TT-BKHCN, của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao
Các điều 2, 3, 4
7. Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Quyết định số 1979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Điều 5
8. Quyết định 1980/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Quyết định 1980/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Điều 2

Thông tin bổ sung

NDT cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gốc và 5 bộ sao

Khiếu nại: Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quốc Cường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License