Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
33
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế
(last modified: 8/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
5 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn thiết kế xây dựng nào

Đà Nẵng

List of construction designing firms in Danang city List of construction designing firms in Danang city

Kết quả dự kiến

Bản vẽ chi tiết khu vực lập quy hoạch, tỷ lệ 1/500, vẽ theo hệ toạ độ HN72. x5 01 - Bản vẽ chi tiết khu vực lập quy hoạch, tỷ lệ 1/500, vẽ theo hệ toạ độ HN72.
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 x5 01 - Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất x3 01 - Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất
Bản vẽ hạ tầng kỹ thuật x3 01 - Bản vẽ hạ tầng kỹ thuật
Các bản vẽ phương án kiến trúc sơ bộ công trình x3 01 - Các bản vẽ phương án kiến trúc sơ bộ công trình
Đĩa CD ghi toàn bộ các bản vẽ và thuyết mình liên quan 01 - Đĩa CD ghi toàn bộ các bản vẽ và thuyết mình liên quan
Bản vẽ PCCC x3 01 - Bản vẽ PCCC
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình x3 01 - Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Thuyết minh tính toán thiết kế sơ bộ công trình x3 01 - Thuyết minh tính toán thiết kế sơ bộ công trình
Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư x3 01 - Khối lượng sơ bộ khái toán tổng mức đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng công trình x3 01 - Dự án đầu tư xây dựng công trình
Hồ sơ thiết kế cơ sở x3 01 - Hồ sơ thiết kế cơ sở
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế cơ sở x3 01 - Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế cơ sở
Hồ sơ bản vẽ xây dựng 01 - Hồ sơ bản vẽ xây dựng
Bộ bản vẽ thiết kế hạng mục hạ tầng kỹ thuật x3 01 - Bộ bản vẽ thiết kế hạng mục hạ tầng kỹ thuật

Các chi phí

Chi phí sẽ được tính toán tùy thuộc vào quy mô từng dự án

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 10 ngày
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License