Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
21
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(last modified: 1/11/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
5 ngày  -  17 ngày

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
1.
Request for enterprise registration (Bản gốc )
2. Draft of company charter
Dự thảo điều lệ công ty (Bản gốc )
có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật và của các thành viên hoặc người đại diện được ủy quyền của họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ; cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty cổ phần đang nắm giữ sáng lập; của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên
3. List of founder-members of limited company with two or more members
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Bản gốc )
hoặc Danh sách người đại diện của công ty TNHH một thành viên
Danh sách người đại diện của công ty TNHH một thành viên (Bản gốc )
hoặc List of founding members- JSC
Danh sách thành viên công ty cổ phần (Bản gốc )
hoặc  List of founder-members of partnership
Danh sách thành viên công ty hợp danh (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản công chứng)
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư ( bản chứng thực) (Bản sao chứng thực)
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
CMND/Hộ chiếu của NDT (bản công chứng)
Đối với nhà đầu tư tổ chức, bổ sung thêm ( với NDT là tổ chức Việt Nam thì các văn bản hợp pháp hóa lãnh sự sau đây được thay thế bẳng bản công chứng)
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định của hội đồng thành viên (Bản gốc )
của hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp (Bản gốc )
của hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; hoặc của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
3. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc )
Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
NDT cấp cho người đại diện của mình
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
để xuât trình

Thời gian thực hiện

Đối với những dự án có vốn đầu tư trên 300 tỷ VNĐ, thời hạn giải quyết là 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án thuộc diện đăng ký thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 17 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
2. Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
3. Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
4.
Circular No. 176/2012/TT-BTC dated Oct 23, 2012 of the Ministry of Finance on the fee tariff, collection, payment, management and use of fees for business registration, household registration and fee for information provision
5.
Circular No. 176/2012/TT-BTC dated Oct 23, 2012 of the Ministry of Finance on the fee tariff, collection, payment, management and use of fees for business registration, household registration and fee for information provision
6. Quyết định 7825/QD-UBND, ban hành Đề án thực hiện cơ chế “một cửa iiên thông” trong giải quyêt thủ tục hành của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 7825/QD-UBND, ban hành Đề án thực hiện cơ chế “một cửa iiên thông” trong giải quyêt thủ tục hành của thành phố Đà Nẵng
Các điều IV.1-IV.3, V.1-V.4

Thông tin bổ sung

Lưu ý :
1. Số lượng hồ sơ : 1 bản gốc và 2 bản sao (đối với dự án hơn 300 tỷ đồng: 1 bản gốc và 7 bản sao)
2. Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch và chứng nhận bởi tổ chức dịch thuật có thẩm quyền.
3. Hộ chiếu nước ngoài có thể được công chứng bởi bất kỳ huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, không cần phải hợp pháp hoá lãnh.

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License