Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân  (1)
Chấp thuận địa điểm xây dựng dự án  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất/giao đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch xây dựng  (2)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế  (1)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  (2)
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (2)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
34
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (trên 5ha)
(last modified: 8/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  15 mn
0 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Trương Thị Bích Hồng / Nguyễn Thị Cát Tường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3566 704

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

1. Request for evaluation and approval of the detailed area planning task with a scale of 1/500
Công văn đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản giới thiệu địa điểm (Bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Đĩa CD ghi toàn bộ các bản vẽ và thuyết mình liên quan (Bản gốc )
3 bộ hồ sơ bản vẽ, bao gồm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ vị trí lô đất (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ chi tiết khu vực lập quy hoạch, tỷ lệ 1/500, vẽ theo hệ toạ độ HN72. (Bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị
Luật quy hoạch đô thị
Các điều 5, 30, 35
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 31, 32, 33, 34
3. Thông tư 07/2008/TT-BXD, hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
Thông tư 07/2008/TT-BXD, hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
Điều I.7
4. Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Điều 12

Khiếu nại: Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Fax: +84 511 3566 705
Thư điện tử: websitedhtp@danang.gov.vn
Trang web: http://dhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 11 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quốc Cường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 3566 704
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License