Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
39
Nộp hồ sơ đề nghị cấp thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng
(last modified: 1/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  20 mn
1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Đơn đề nghị thỏa thuận thiết kế (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ tổng thể (2 Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ thiết kế kiến trúc (2 Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Bản sao)
6. 01 - Libre deuda de patente
Thảm duyệt PCCC bản công chứng
7. 01 - Libre deuda de patente
Phê duyệt báo cáo DTM bản công chứng
8. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế (Bản sao chứng thực)
9. 01 - Libre deuda de patente
Giấy DKKD của đơn vị thiết kế (Bản sao chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 19, 20, 22 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về cấp Giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về cấp Giấy phép xây dựng
Các điều 5, 6, 8, 9
3. Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Bộ Xây Dựng, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của  Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Bộ Xây Dựng, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Các điều 1, 2, 3, 5

Thông tin bổ sung

Hồ sơ sẽ được chuyên viên phòng nghiệp vụ kiểm tra ngay và nhà đầu tư sẽ được thông báo ngay về tình trạng hồ sơ của mình đã đầy đủ hay chưa. Nếu hồ sơ đầy đủ, họ có thể tới nhận Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng (hay còn gọi là giấy phép xây dựng) sau 03 ngày làm việc

Khiếu nại: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thông

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 511 383 0017, +84 903 577 461
Thư điện tử: thongpv@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License