Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
24
Ký hợp đồng thuê đất và nhận bàn giao đất
(last modified: 1/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
5 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty kinh doanh hạ tầng nào

Đà Nẵng

List of IDCs List of IDCs

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất 01 - Hợp đồng thuê đất
Sơ đồ lô đất 01 - Sơ đồ lô đất
Biên bản bàn giao đất 01 - Biên bản bàn giao đất

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
của người ký hợp đồng
Trường hợp ùy quyền, bổ sung thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của người đại diện theo pháp luật của công ty

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật dân sự
Luật dân sự
Điều 480
2. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Điều 149.2
3. Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều 51.2

Thông tin bổ sung

1. Sau khi ký biên bản ghi nhớ và nhận được giấy phép đầu tư, nhà đầu tư có thể ký hợp đồng thuê đất với IDC mà họ đã ký biên bản ghi nhớ .
2 . Nội dung của hợp đồng thuê đất có thể khác nhau. Tuy nhiên , nó phải bao gồm ba yếu tố chính : thông tin của hai bên , vị trí của đất ( quyết định trong bước trước) , giá cho thuê thương lượng.
3 . Đại diện hợp pháp của công ty sẽ ký hợp đồng. Nếu nhà đầu tư không thể ký hợp đồng, họ có thể ban hành một văn bản ủy quyền cho một người khác .
4 . Thủ tục thuê có khác nhau giữa các công ty hạ tầng
Các nhà đầu tư và IDC sẽ ký hợp đồng thuê đất tại văn phòng hoặc tại khu đất. Trước khi ký kết, hai bên có thể thương lượng về các điều khoản hợp đồng thông qua email hoặc trong buổi làm việc trực tiếp.
5 . Nhà đầu tư và công ty hạ tầng sẽ ký hợp đồng thuê dất và bàn giao đất ngay tại lô đất của mình. Trước khi ký kết hợp đồng, hai bên nên thương lượng các điều khoản của hợp đồng qua email hoặc gặp trực tiếp
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License