Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Làm trích đo bản đồ
(last modified: 1/21/2017)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm đo đạc bản đồ

24 Hồ Nguyên Trừng, Hải Châu , TP Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 382 8894

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính tổng hợp

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Hà Lam Sơn

Kỹ sư
Điện thoại: +84 511 374 0707, +84 905 157 971
Thư điện tử: ttdbdkh@yahoo.com.vn

Kết quả dự kiến

Trích đo bản đồ thửa đất 01 - Trích đo bản đồ thửa đất

Các yêu cầu

1. Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 5,000,000
Land plot extracting fee for reference only

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Điều 95
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Các điều 37, 60.2, 61.2, 70, 71
3. Circular No. 24/2014/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment on cadastral dossier
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính
Điều 8.1

Thông tin bổ sung

Trích đo bản đồ được thực hiện khi mà đất không có trong bản đồ địa chính hoặc có sự thay đổi trong san lấp mặt bằng, đào ao, lấn chiếm ... vv. Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần liên hệ với Trung tâm đo đạc Bản đồ để thực hiện việc đo lường
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License