Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
15
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 1/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  15 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Phước Vững / Lâm T. Thu Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 963 642 345
Thư điện tử: thuongltt@danang.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ 01 - Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Yêu cầu chung: Hồ sơ gồm 01 bộ gốc và 02 bộ sao
Các yêu cầu sau đây áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh không điều kiện
Đối với mọi nhà đầu tư
1. Registration/Request for issuance of investment certificate
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
với dự án gắn với thành lập doanh nghiệp
hoặc Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2)
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2)
với dự án gắn với thành lập chi nhánh
hoặc Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1)
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1)
với dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
2. Company's Charter - JSC (Eng)
Điều lệ công ty cổ phần (chỉ để tham khảo) (Eng) (Bản gốc )
hoặc Company charter LLC with one member-For reference only
Mẫu điều lệ công ty TNHH (chỉ để tham khảo) (Bản gốc )
hoặc Company charter - LLC with two members or more
Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên (Bản gốc )
3. List of founding members of limited liability companies with 2 members or more
Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Bản gốc )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Bản gốc )
khi công ty TNHH một thành viên có từ hai người đại diện của chủ đầu tư trở lên
hoặc Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8)
Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần (8) (Bản gốc )
hoặc Danh sách thành viên công ty hợp danh
Danh sách thành viên công ty hợp danh (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản ghi nhớ về thuê đất (đã chứng thực) (Bản sao chứng thực)
5. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản cuộc họp (Bản sao)
của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
6. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định bằng văn bản về thành lập dự án đầu tư (Bản gốc )
của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; hoặc của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
B. Additional documents
Đối với chủ đầu tư là tổ chức (ngoài các yêu cầu trên)
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch của báo cáo tài chính
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người được ủy quyền
5. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực)
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của NDT (đã chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy xác nhận số dư (Bản gốc )
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, điền và nộp mẫu này cho DIEPZA để DIEPZA thay mặt bạn làm thủ tục đăng ký thuế
1. Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01
Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01 (Bản gốc )
2. Tờ khai đăng ký thuế mẫu 02
Tờ khai đăng ký thuế mẫu 02 (Bản gốc )
Đối với dự án yêu cầu thẩm tra hoặc dự án có vốn trên 300 tỷ VND
1. Giải trình kinh tế kỹ thuật
Giải trình kinh tế kỹ thuật (Bản gốc )
bao gồm những nội dung sau: mục tiêu, quy mô và địa chỉ của dự án đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp kỹ thuật và môi trường đối với dự án có vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng
Đối với ủy quyền
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
được chủ đầu tư viết cho người đại diện của công ty
2. 01 - Libre deuda de patente
Hợp đồng dịch vụ (Bản gốc )
giữa nhà đầu tư và công ty tư vấn (nếu có)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Các điều 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23
2. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 46, 47, 48, 50
3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 4, 44, 45, 49, 53, 54
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 5, 20, 21, 24, 25, 29
5. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Các điều 1.1, 1.2 Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 43/2010/ND-CP
6. Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
7. Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Điều I2-I9
8. Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
Các điều I-1, I-2, I-3, I-4

Thông tin bổ sung

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, DIEPZA sẽ hỗ trợ đăng ký con dấu, chứng nhận mẫu dấu và đăng ký thuế và trả kết quả cùng lúc nhận giấy chứng nhận đầu tư. Vì thế, nhà đầu tư chỉ cần điền thêm mẫu đăng ký thuế và nộp cho DIEPZA. Sau 15 ngày NDT sẽ nhận được giấy chứng nhận đầ tư, con dấu và thông tin đăng ký thuế

Ai xác nhận thông tin này?

05/03/2014

Khiếu nại: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 383 0017
Fax: +84 511 383 0015
Thư điện tử: diepza@danang.gov.vn
Trang web: http://www.iza.danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 10 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thông

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 511 383 0017, +84 903 577 461
Thư điện tử: thongpv@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License