Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
25
Thanh toán tiền thuê đất
(last modified: 1/21/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty kinh doanh hạ tầng nào

Đà Nẵng

List of IDCs List of IDCs

Kết quả dự kiến

Hóa đơn thanh toán 01 - Hóa đơn thanh toán

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hợp đồng thuê đất (Bản gốc )
để thanh lý hợp đồng nếu áp dụng hình thức thanh toán một lần

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 16,500
/m2/năm
Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Giá thuê đất tùy theo từng công ty kinh doanh hạ tầng và tùy vào hình thức thanh toán. Giá trên được áp dụng tại khu công nghiệp Hòa Cầm đối với hình thức thanh toán 1 lần tới tháng 8 năm 2054 (mang tính chất tham khảo)
Land lease price (For reference only) Land lease price (For reference only)

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Điều 7

Thông tin bổ sung

Mỗi công ty phát triển hạ tầng có chính sách riêng về việc thanh toán tiền thuê đất. Nhà đầu tư có thể trả một lần hay chia thành nhiều đợt. NĐT có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất trong khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License