Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
33
Nộp hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật
(last modified: 1/21/2017)

Espera hasta paso siguiente

3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty kinh doanh hạ tầng nào

Đà Nẵng

List of infrastructure development companies List of infrastructure development companies

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 06 bộ hồ sơ gốc, mỗi bộ bao gồm các thành phần sau đây:
1. Đơn xin cấp thỏa thuận đấu nối hạ tầng
Đơn xin cấp thỏa thuận đấu nối hạ tầng (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Phê duyệt báo cáo DTM bản công chứng
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 38

Thông tin bổ sung

* Nhà đầu tư cần chuẩn bị 06 bộ hồ sơ gốc và sẽ nhận lại 02 bộ sau khi được phê duyệt
* Công ty hạ tầng sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 5 ngày làm việc họ sẽ cấp thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật và gửi tới cho nhà đầu tư để ký và đóng dấu
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License