Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất
(last modified: 1/21/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty kinh doanh hạ tầng nào

Đà Nẵng

List of IDCs List of IDCs

Kết quả dự kiến

Biên bản ghi nhớ về cho thuê đất (mẫu) Biên bản ghi nhớ về cho thuê đất (mẫu)

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
Hộ chiếu của NDT hoặc CMND của người đại diện cho NDT nếu NDT không tới ký
For case of authorization
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
nếu NDT vắng mặt thì cần viết giấy giới thiệu cho người đại diện
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2005
Luật đầu tư 2005
Các điều 45.3, 46.2
2. Luật Doanh nghiệp (Eng)
Luật Doanh nghiệp (Eng)
Điều 21.2
3. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Điều 149.2

Thông tin bổ sung

Có 4 Công ty kinh doanh hạ tầng bao gồm: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng (SDN), Công ty phát triển và khai thác KCN Đà Nẵng (Daizico), Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm, Công ty TNHH Massdaland. Quy trình đàm phán và ký biên bản ghi nhớ có thể khác nhau giữa các Công ty Kinh doanh hạ tầng. NĐT (hoặc người được ủy quyền) có thể gặp Công ty Kinh doanh hạ tầng để tìm hiểu thông tin, thỏa thuận các điều khoản trước khi ký kết hợp đồng. Chúng tôi thu thập thông tin về thủ tục tại khu công nghiệp Hòa Cầm như một ví dụ minh họa.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License