Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
23
Mở tài khoản ngân hàng
(last modified: 1/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại nào

Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Thông tin tài khoản (bảo mật) 01 - Thông tin tài khoản (bảo mật)

Các yêu cầu

1. Mẫu mở tài khoản ngân hàng
Mẫu mở tài khoản ngân hàng (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư ( bản chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản gốc )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
NDT viết giấy ủy quyền cho người đại diện trong trường hợp không trực tiếp tới làm thủ tục
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản sao)
lưu ý là cần xuất trình bản gốc để đối chiếu
6. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (Bản sao)
lưu ý là cần xuất trình bản gốc để đối chiếu

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 25mn

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh về ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh về ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Điều 11
2. Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
Điều 1.4

Thông tin bổ sung

Công ty phải mở trong bất kỳ ngân hàng thương mại nào một tài khoản vốn ngoại tệ đặc biệt, sẽ được sử dụng cho các giao dịch vốn ví dụ góp vốn điều lệ, giải ngân và thanh toán khoản vay nước ngoài. Công ty cũng có thể mở và duy trì một số ngoại tệ và đồng Việt Nam. Không phải trả lệ phí để mở một tài khoản ngân hàng, nhưng hầu hết các ngân hàng yêu cầu phải duy trì một số dư tài khoản tối thiểu. Ví dụ: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) yêu cầu số dư tối thiểu 1.000.000 đồng đối với tài khoản đồng Việt Nam và 100 USD cho tài khoản đồng USD. Nhà đầu tư cần điền vào trong mẫu tờ khai mở tài khoản (mỗi ngân hàng có hình thức riêng) được làm thành 3 bản. Nhà đầu tư sẽ nhận được một bản sao, được xem như một tờ biên nhận
Chúng tôi chọn chi nhánh NH HSBC tại Đà Nẵng như một ví dụ điển hình cho việc mở tài khoản ngân hàng
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License