Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
35
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế
(last modified: 1/21/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn hợp pháp nào

Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Hồ sơ bản vẽ x2 01 - Hồ sơ bản vẽ
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình x3 01 - Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Chứng chỉ hành nghê của người thiết kế Chứng chỉ hành nghê của người thiết kế
Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế Hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế

Các chi phí

Chi phí được trả theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Thông tin bổ sung

NDT có thể chọn bất kỳ công ty tư vấn thiết kế nào. Vui lòng tham khảo tại danh sách đính kèm phía trên
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License