Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
38
Chứng thực tài liệu
(last modified: 1/21/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp quận, phường nào

270 Trần Phú, Hải Châu , Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Biên lai thu lệ phí 01 - Biên lai thu lệ phí
Thảm duyệt PCCC bản công chứng 01 - Thảm duyệt PCCC bản công chứng
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật bản công chứng 01 - Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật bản công chứng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Bản gốc + 2 Bản sao đơn giản)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Bản gốc + 2 Bản sao đơn giản)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  2,000 cho page
- VND 10,000
Chi phí chứng thực tài liệu hai trang đầu tiên
pages: 5
VND  1,000 cho page
- VND 5,000
Chi phí chứng thực tài liệu từ trang thứ ba trở đi
pages: 5
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Tài liệu sẽ được chứng thực và trả ngai cho người dân. Trong trường hợp chứng thực từ 100 trang trở lên thì thời gian chờ là khoảng 1 tới 2 ngày tùy từng trường hợp cụ thể. NDT sẽ được thông báo khi tài liệu được chứng thực xong
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 79/2007/ND-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Nghị định 79/2007/ND-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,. chứng thực chữ ký
Điều 5.1.b
2. Thông tư 03/2008/TT-BTP, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1;3;4
3. Quyết định 08/2009/QĐ-UBND  về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Các điều 3, 4, 5

Thông tin bổ sung

Để chứng thực tài liệu NDT có thể tới bất kỳ UBND cấp quận, huyện, xã, phường nào tại Đà Nẵng, vui lòng xem danh sách đính kèm phía trên
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License